Google, Fiyat Şişirme ve Mağduru Suçlayan Reklamları Yasakladı

Google’ın var duyuruldu Dünyadaki hassas olaylar sırasında veya bunlarla ilgili olarak yayınlanan reklamlara daha iyi yanıt vermeyi amaçlayan, reklamlara yönelik uygunsuz içerikle ilgili politikasında yapılan bir güncelleme.

Yeni politika, Şubat 2024’te yürürlüğe girecek ve belirli istismar amaçlı veya duyarsız reklamların yasaklanması amacıyla nelerin “hassas olay” teşkil ettiğini daha net bir şekilde tanımlayacak.

Hassas Olayların Tanımlanması

Güncellenen politikaya göre hassas olay, Google’ın öne çıkan ve para kazandıran özelliklerdeki duyarsız içeriği azaltırken yüksek kaliteli, alakalı bilgiler sağlama yeteneği açısından önemli bir risk oluşturan, öngörülemeyen veya beklenmedik bir durum olarak tanımlanmaktadır.

Hassas olaylar; sivil acil durumlar, doğal afetler, halk sağlığı krizleri, terörizm, çatışma veya kitlesel şiddet gibi büyük sosyal, kültürel veya politik etkiye sahip olayları içerir.

Bu tür etkinlikler sırasında Google, yanlış bilgi, sahtekarlık, şişirme ve diğer yağmacı uygulamalarla ilgili riskleri gidermek için gerekli önlemleri alabilir.

Yasaklanan İstismar Uygulamaları

Güncellenen politikada aşağıdaki yasaklanmış reklam örnekleri sunulmaktadır:

  • Fiyat Oymacılığı: Kriz sırasında fiyatları yapay olarak artıran veya hayati önem taşıyan malzemelere erişimi yasaklayan ürün veya hizmet reklamları.
  • Yanlış Yönlendirilmiş Trafik: Reklamverenlerin, içeriklerine ek, ilgisiz trafik çekmek amacıyla hassas bir olayla ilgili anahtar kelimeler kullanması yasaktır.
  • Kurbanı suçlama: Bazı mağdurların desteği hak etmediğini iddia eden reklamlar yasaklanacak.

Google’ın Sorumlu Reklamcılık Taahhüdü

Google’ın reklamlara yönelik uygunsuz içerik politikasında yaptığı güncelleme, dünyadaki önemli olaylar sırasında bir denge kurmayı amaçlıyor.

Şirket bir yandan bilgiye zamanında erişim sağlamayı ve çevrimiçi içerik ve hizmetleri destekleyen gelir akışlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Ancak Google, reklam platformlarında yanlış bilgi ve istismarın sınırlandırılmasına yönelik artan taleplerle karşı karşıyadır.

Hassas olaylarla ilgili genişletilmiş kısıtlamalar, Google’ın bu sorunları çözmeye yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir.

Reklamverenler ve yayıncılar açısından, değişen politikalara uyumlu kalabilmek için yakından dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanıcılar açısından ise kuralların zararlı reklamları en önemli anlarda ne kadar etkili bir şekilde engellediği görülecek.


Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Chay_Tee